Home

Beëindiging Stadsgewest Haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden heeft per 1-1-2015 zijn werkzaamheden beëindigd. Beleidsterreinen Verkeer en Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat worden per 1-1-2015 voortgezet in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

 

Nieuw adres MRDH

Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag

Postbus 66, 2501 CB Den Haag

 

Postadres Stadsgewest Haaglanden in liquidatie

Postbus 66, 2501 CB Den Haag

 

Stadsgewest Haaglanden heeft geen algemeen telefoonnummer meer, voor vragen mail naar informatie@haaglanden.nl.