Stijgende energiekosten verhogen woonlasten huurders sociale woningen

250113

De stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden hebben samen onderzoek laten doen naar de totale woonlasten van huurders van sociale huurwoningen. Aanleiding voor dit onderzoek is dat energielasten een steeds groter deel van de totale woonlasten gaan uitmaken, waardoor het vrij besteedbaar inkomen van de huurders kleiner wordt.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau’s RIGO en BuildDesk. Zij hadden de opdracht te onderzoeken waar in beide stadsregio's bewoners relatief hoge energielasten hebben. En welke maatregelen daar genomen kunnen worden, onder andere door woningcorporaties. De onderzoekers concluderen dat voor een groot deel van de huurders van corporatiewoningen het met de huidige woonlasten al moeilijk is om rond te komen. Op de korte termijn zal deze groep het nog moeilijker krijgen door de negatieve koopkrachteffecten van de economische crisis en bezuinigingen. Op de lange termijn vormt de verwachte stijging van de energieprijzen een extra risico.

 

Uit het onderzoek blijkt dat er al volop ideeën zijn voor een integraal woonlastenbeleid. De uitwerking in de praktijk staat echter nog in de kinderschoenen. Ook zijn er al volop oplossingen om het energieverbruik van nieuwe en bestaande woningen sterk te reduceren door zowel energiebesparende maatregelen als met duurzame energie. Het is dus tijd voor een omslag in het denken over betaalbaarheid en verduurzaming.

 

Het Stadsgewest Haaglanden brengt dit rapport op 7 maart 2012 onder de aandacht van gemeenten en corporaties. Dan wordt, in samenwerking met de stadsregio Rotterdam, de Maaskoepel en de Samenwerkende Verhuurders Haaglanden een studiemiddag over woonlasten en energiemaatregelen gehouden.

 

Download hier het rapport Woonlastenonderzoek Metropoolregio Rotterdam Den Haag.